Advisory Boards og Bestyrelser

Forskellene

Det kan i nogle tilfælde være en god løsning at have et advisory board - enten ved siden af en bestyrelse eller i stedet for.


Den væsentligste forskel mellem Advisory Boards og Bestyrelser, er at medlemmer af et Advisory Board ikke har juridisk eller finansielt ansvar - dette er omvendt for bestyrelser.

En anden forskel er, at Advisory Boards er mere kortsigtede end bestyrelser og desuden giver Advisory Boards konkrete råd, hvor Bestyrelser oftere er mere strukturelt orienterede. Ofte vil man også se, at AB-medlemmer får mindre i honorar end Bestyrelsesmedlemmer. Denne forskel er vi dog ikke enige i, men det er op til den enkelte virksomhed, at beslutte dette.

Sådan gør vi

Første skridt til at få et nyt medlem af bestyrelsen eller advisory board er en afdækning af krav til vedkommende - kort sagt hvad skal vedkommende kunne? I denne analysedel bruger vi vores erfaringer med headhunting og rekruttering igennem mange år for at sikre, at det er tydeligt, hvilken forskel det nye bestyrelses- / Advisory-medlem skal gøre for jer.

Andet skridt er, at se i vores database for at finde egnede kandidater. Vi finder mindst 3 kandidater, som matcher. 

Næste skridt er, at I som ejer virksomehden mødes med kandidaterne og beslutter jer for hvem I eventuelt vil indgå aftale med. Vi deltager gerne I disse møder.

Sidste skridt er, at indgå aftalen.


Virksomheden / organisationen betaler intet, hvis der ikke indgås aftale med en kandidat.