Hvad er konceptet bag BoardPower?

Lad os samarbejde

Vi er den eneste bestyrelsesrekrutteringsplatform i Danmark som baserer sig på langvarig erfaring med rekruttering og search og som har indarbejdet et menneskeligt led i rekrutteringen, der løfter kvaliteten af kandidaterne til næste niveau.

Dette betyder for bestyrelserne, at de kan få adgang til de bedste kandidater og for kandidaterne betyder det, at man kommer i spil, hvis blot kompetencerne er tilstede

BoardPower har kandidaterne og ekspertisen til at hjælpe medden rette sammansætning af bestyrelsen.

Kort sagt vi løser udfordringen med at man ikke har adgang til lige netop det professionelle bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen mangler - både på lidt kortere, men ikke mindst på længere sigt.

Via vores unikke koncept binder vi bestyrelsen sammen med det nye potentielle medlem. Har vi ikke vedkommende i vores BoardPower Network™ i forvejen, så gennemfører vi en search, der er helt gratis, hvis ikke I får den rette person til bestyrelsen.

Processen er ret simpel fra bestyrelsens side; I udfylder indledningsvist et skema og fortæller os, hvem I leder efter. Vi interviewer jer herefer og vender tilbage med en procesbeskrivelse samt en pris. I godkender disse to og vi levererer herefter mindst 3 kandidater, som lever op til kravene. Kontakt os og hør mere.

unsplash